Το τετράδιο του δάσους

Το Τετράδιο του Δάσους (δεύτερη Έκδοση) από το ΚΠΕ Μακρινίτσας το 2003.