Τριήμερο πρόγραμμα Δάσος

 

Το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε το 2011 και περιγράφει το τριήμερο πρόγραμμα "Δάσος" που υλοποιείται στο Μουζάκι.