Τριήμερο πρόγραμμα Ενέργεια

Το εκπαιδευτικό υλικό "Ενέργεια" επανεκδόθηκε το 2011 και το ΚΠΕ Μουζακίου το χρησιμοποιεί στα τριήμερα προγράμματά του.